204 milions de mails en 60 segons

Sembla un titular de Llibre Guinnees, però res més lluny de la realitat. Internet és un món, el món digital, que cada vegada és més el real que l'analògic. Opinar sobre això entra en un altre terreny, i encara que aquells que hem nascut menys envoltats de màquines connectades puguem pensar que de real té poc, la veritat és que és massa pretensiós aventurar-se a emetre aquest tipus de judicis, que hem de deixar que el temps i la evolució determinin.


El que sí que és veritat és que, ja acceptem en major o menor mesura que Internet és igual de real que el món no digital, és un lloc en què no deixen de passar coses, i el més interessant és que podem mesurar.

Algunes de les coses que passen durant 60 segons a Internet:

2 milions de cerques a Google
S'envien 204 milions de mails
27.800 fotos es pugen a Instagram
278.000 tweets
1.875.000 likes a Facebook

Però tot això és només una petita porció. En aquest vídeo es recopilen més dades curioses sobre la quantitat de gent que veu porno en aquests 60 segons, les vendes d'Amazon, la quantitat de vídeo pujat a Youtube o la quantitat d'spam que es rep.


Font