Ocupacions de qualitat amb "de8a4.com"

Ahir dilluns 14 de gener, va néixer un nou portal espanyol per a la recerca de feina, de8a4.com. Així ens ho expliquen els de RRHH Press, els quals mencionen com a punt característic d'aquest portal el poder cercar ocupacions de qualitat.


Entre les característiques d'aquest nou portal d'ocupació destaca la d'admetre únicament, "excepte excepcions degudament justificades", ofertes de treball la jornada laboral no superi les 40 hores setmanals i les 8 hores diàries, una exigència que, com revela el propi nom de aquesta nova plataforma, de8a4.com, pretén apostar decididament per la racionalització dels horaris laborals i la seva normalització amb els altres països de la Unió Europea. En aquest sentit, les ofertes d'ocupació i empreses que s'ajustin a aquest requisit horari, seran prioritzades en la seva publicació.

D'altra banda, aquest nou portal no acceptarà ofertes d'ocupació que fomentin la figura del treballador autònom dependent, "obligat per la seva empresa a donar-se d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)".

Per a més informació:
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18521:nace-de8a4com-el-primer-portal-de-espana-en-ofrecer-empleos-de-calidad&catid=37:seleccion-y-formacion&Itemid=150