Millora la teva ocupabilitat amb l’eina Skillage

Skillage és una aplicació en línia, desenvolupada per Telecentre-Europe, amb el suport de Microsoft, que té com a objectiu orientar els i les joves a comprendre les competències digitals més sol·licitades en el mercat laboral.

El test consta de 15 preguntes, organitzades en cinc temàtiques (Ocupabilitat, Productivitat, Comunicacions, Xarxes socials, Arxius), i serveix a localitzar en quin àmbits del món digital podríem aprofundir per millorar la nostra ocupabilitat. A més, ens redirigeix a centres d’aprenentatge, com ara els telecentres, o eines en línia per augmentar la nostra qualificació en TIC.

Per a més informació, entreu aquí.

Font