La TDT ja arriba a casa nostra.

La Televisió Digital Terrestre (TDT) està substituint la televisió analògica a tot Europa. Aquesta substitució significarà l’apagada de les emissions analògiques que, a escala estatal, es produirà el 3 d’abril del 2010.
Els departaments de Cultura i Mitjans de Comunicació i de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, estan fent arribar la TDT a totes les comarques del país. El Pla d’actuació de la TDT del Govern garantirà una cobertura per a tots els canals de televisió digital nacionals, locals i estatals que superarà la de la televisió analògica local.
Abans que acabi el 2009, la TDT serà una realitat a tot el país. Per això, si ja ha arribat a casa teva, és necessari que adaptis la instal·lació de la teva antena, sobretot si és col·lectiva, i que el teu televisor disposi de descodificador de TDT integrat, o bé que adquireixis un descodificador extern.

Font:TV3