'Baby', el primer ordinador del món, tornarà a funcionar

El primer ordinador del món va ser afectuosament i adequadament batejat amb el nom de Baby, tot i que el seu nom oficial era l'altisonant Manchester Mark I. Va ser la primera màquina capaç d'emmagatzemar programes i instruccions a la memòria, i podia fer-ho gràcies als revolucionaris tubs de buit Williams, un dels primers dispositius d'emmagatzematge de dades binàries de la història. Va ser construïda entre el 1947 i el 1948 a la Universitat de Manchester i desmantellada dos anys més tard, el 1950, i ara, sembla que amb un esperit molt més romàntic que pràctic, un investigador d'Alemanya està a punt d'acoblar-ne una rèplica.Baby ocupava tota una habitació de tres per tres metres, i la seva capacitat de memòria era (o ho seria avui) entendridora: 1.280 bits. Va ser feta entre altres coses per provar l'eficàcia dels tubs Williams, i la seva primera operació va consistir a executar un programa de recerca de nombres primers.

Font: El Periódico