Chrome, el navegador de Google
Google ha llançat al món el seu navegador, es el principi d'una plataforma complerta per a dispositius orientats a la connexió a internet pura i dura. Però abans que arribin aquests dispositius, Google ofereix a tots els usuaris de PC un navegador simple però orientat a l'execució del que es coneix com “cloud computing” on les aplicacions que usem diàriament s'executen emmagatzemades en servidors online, aplicacions com poden ser un editor de textes o un reproductor de música.

El Google Chrome disposa de característiques interessants com el seu propi gestor de descàrregues, sistema de navegació segura, marcadors automàtics, historial interactiu, enllaços ràpids a últimes aplicacions obertes i accés offline a aplicacions Google.


Descarregar Google Chrome