Portals i Cercadors


www.terra.es Portal multitema.
www.ozu.es Buscador de pàgines d'Internet.
www.yahoo.es Buscador de pàgines d'Internet.
www.msn.es Portal multitema de Microsoft.
www.google.es Buscador de pàgines d'Internet.
www.hakia.com Buscador de pàgines d'Internet.
www.lanetro.com Buscador d'ofertes d'oci.
www.qdq.es Buscador de telèfons.
www.paginasamarillas.es Buscador de telèfons.