Meteorologia i Astronomiawww.astromia.com Pàgina sobre astronomia.
www.inm.es Predicció meteorològica.
www.meteo.cat Predicció meteorològica.
www.google.com/sky Mapa d'estrelles i planetes.
www.canalmeteo.com Portal sobre meteorològia.
www.earthcam.com Web cams mundials.